• 4414 |
  • 1395/12/24 |
  • 07:40

29 اسفندماه 1339

دلیل جالب امیدواری شاه به آینده در نوروز سال 40 چه بود ؟!

دلیل جالب امیدواری شاه به آینده در نوروز سال 40 چه بود ؟!

در ساعت 11 و 57 دقیقه و 30 ثانیه روز دوشنبه 29 اسفند یعنی در موقع تحویل سال نو شاه پیامی صادر کرد .

در بخشی از پیام شاه آمده است : در دوران سلطنت خودم این بیستمین نوروزی است که من به شما ملت عزیزم تبریک گفته و در هنگام آغاز سال با شما صحبت کرده ام ولی در تمام این مدت کمتر اتفاق افتاده است که پیام نوروزی خود را به این اندازه امید و اعتماد ایراد کرده و تا به این حد به آینده کشورم امیدوار بوده و افقی بدین روشنی در برابر آن دیده باشم .

در ادامه این پیام آمده است « در این مدت 20 سال بارها من در هنگام آغاز سال نو برای شما آرزوی سعادت و موفقیت کرده ام در حالی که خودم باطنا دلی آکنده از نگرانی و تشویش نسبت به آینده کشور و ملت عزیز خود داشته ام زیرا چه بر اثر حوادث جهانی و چه در نتیجه سوء سیاست های داخلی کشور ما در این بیست ساله بارها تا آستانه اضمحلال پیش رفت و هر بار فقط لطف کامله الهی که همواره شامل این سرزمین و این ملت بوده و هست و روح ملیت ریشه دار و عمیقی که در نهاد این ملت باستانی سرشته شده این کشور را نجات داده و سرانجام نیز همین دو عامل بود که دوران امید بخش نوینی را در حیات مملکت و ملت ما آغاز کرد.»1

1.کیهان ، 6 فروردین 1340 ، صفحه 1 و 2 ، نگرانی شاه از آینده در سال های پیش از 1340 و امیدواری وی در نوروز این سال آنی نیست که وی در این پیام نوروزی از آن سخن می گوید، تولد رضا پهلوی فرزند  ذکور شاه در 9 آبان 1339 که امید شاه را برای تدوام سلطنت خویش تقویت کرده بود تنها دلیل امید شاه به آینده در این روزها بود . دلیلی که حال و روز مردم در آن کمترین تاثیری را نداشت.

چاپ خبر