• 4406 |
  • 1395/12/22 |
  • 11:43

25 اسفندماه 1339

کندی : استقلال ایران مورد پشتیبانی آمریکا است!/شکاف در فراکسیون حزب مردم

کندی : استقلال ایران مورد پشتیبانی آمریکا است!

اورل هریمن سفیر سیار و فرستاده مخصوص کندی رئیس جمهور آمریکا نیمه شب سه شنبه تهران را به قصد دهلی نو ترک گفت تا در کنفرانس اقتصادی سازمان ملل که در این کشور تشکیل می شود شرکت کند .

هریمن در آخرین روز اقامت خود در ایران در مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و گفت : در پیام کندی به شاه ایران تاکید شده است که استقلال ایران مورد پشتیبانی دولت آمریکا است .

هریمن افزود : کندی تمایل کامل خود را برای دادن کمک های بیشتر نظامی و اقتصادی به ایران ابراز داشته است .1

 

شکاف در فراکسیون حزب مردم

فرمان نوشت : اخیرا بین اعضای فراکسیون پارلمانی حزب مردم در نتیجه اعمال غرض کادر رهبری که دوستان خود را برای پست های مجلس انتخاب می کنند نارضایتی های محسوسی ایجاد شده و این نارضایتی وقتی بیشتر به چشم می خورد که در انتخاب عضو شورای عالی نفت به جای این که ریگی انتخاب شود که سال ها در شرکت نفت مسئول کار بود و پست های حساسی را داشته است از شخصی چون ملکشاه ظفر استفاده کردند که کوچکترین آشنایی به این امور ندارد.

1.فرمان ، 25 اسفند 1339 ، صفحه 1 و 4 ، تاریخ روابط ایران و آمریکا نشان می دهد که هرگاه ایران در اختیار آمریکا بوده و آنان مالک حقیقی کشور تمامیت ارضی ایران معنایی نداشته آمریکا به این تمامیت بی معنا احترام قائل بوده است چرا که این تمامیت در اختیار او بود ولی در برهه ای که ملت ایران حاکم بر این میهن بوده است آمریکا از هیچ جنایتی دریغ نکرده است ، تحریک صدام به حمله به ایران و تلاش برای تجزیه کشور در جریان هشت سال دفاع مقدس را می توان در این راستا ارزیابی کرد.

چاپ خبر