• 4405 |
  • 1395/12/22 |
  • 11:35

24 اسفندماه 1339

مذاکرات مهم نماینده کندی در تهران

مذاکرات مهم نماینده کندی در تهران

آورل هاریمن سفیر کبیر سیار آمریکا در کشورهای جهان که به نمایندگی از کندی رئیس جمهور آمریکا در کشورهای مختلف اروپا و آسیا گردش می کند شب  دوشنبه وارد تهران شد و امشب چهارشنبه پس از دو روز مطالعه و مذاکره در تهران از طریق دهلی به واشنگتن حرکت کرد .

دو هفته پیش که هاریمن از طرف کندی ماموریت یافت به اروپای غربی مسافرت کرده و با رهبران کشورهای بزرگ متحد آمریکا در اروپا مذاکره کند قرار نبود به تهران بیاید ولی هاریمن پس از مسافرت به لندن و پاریس و بن در رم اعلام داشت که به دعوت شاه ایران در راه بازگشت به واشنگتن به تهران خواهد آمد .

از روزی که حکومت جدیدی در آمریکا بر سر کار آمده روابط آمریکا با اکثر کشورهای جهان وضع ابهام آمیزی پیدا کرده و سیاست تازه آمریکا نسبت به بسیاری از کشورهای جهان منجمله ایران هنوز روشن نشده است .

دعوت هاریمن سفیر کبیر آمریکا به تهران هم به همین منظور صورت گرفت که نظریات دولت ایران مستقیما به اطلاع رئیس جمهوری جدید آمریکا برسد و روابط دو کشور هر چه زودتر روشن شود زیرا ایران با موقعیت حساس جغرافیایی و وضع خاص اقتصادی خود نمی تواند مدت زیادی در انتظار روشن شدن سیاست جدید آمریکا بنشیند .

هاریمن در مدت توقف خود در تهران مذاکرات طولانی و مهمی با شاه به عمل آورد و شاه به طور کامل وی را در جریان وضع سیاست فعلی ایران و نتایج ادامه ابهام سیاست فعلی ایران و نتایج ادامه ابهام سیاست آمریکا در این کشور گذاشت .

هاریمن همچنین با نخست وزیر و مقامات دولتی ایران و مقامات آمریکایی و رئیس هیئت مستشاران نظامی آن کشور در ایران ملاقات و مذاکراتی به عمل آورد که گزارشی از مجموع آن ها و استنباطات شخصی خود را به کندی خواهد داد .

گفته می شود که هاریمن به طور کلی دولت ایران را در نظریات خود محق تشخیص داده ولی قول و تعهدی نسپرده است زیرا تصمیم نهایی درباره سیاست آمریکا با رئیس جمهوری و مقامات وزارت خارجه این کشور است .

خواندنی ها در پایان گزارش خود از زندگینامه هریمن نوشت : بدون شک گزارش هریمن در پی ریزی سیاست جدی کندی تاثیر فراوان خواهد داشت و روش آینده دستگاه جدید حاکمه آمریکا بستگی به نتیجه این سفر دارد .

چاپ خبر