• 4143 |
  • 1395/10/18 |
  • 13:32

مخالفان از من چه انتظاری دارند؟

در یکی از همین روزها بود که وزیر خزانه‌داری آمریکا که به ایران آمده بود، توسط سولیوان، سفیر کبیر آمریکا، تقاضای شرفیابی کرد. به او وقت دادم و اعلیحضرت خواستند برای آنکه فرصت بیشتری برای صحبت داشته باشند، اجازۀ صرف ناهار بدهم.

دوم آبانماه 1357
دیدار بلومنتال وزیر خزانه‌داری آمریکا
 در یکی از همین روزها بود که وزیر خزانه‌داری آمریکا که به ایران آمده بود، توسط سولیوان، سفیر کبیر آمریکا، تقاضای شرفیابی کرد. به او وقت دادم و اعلیحضرت خواستند برای آنکه فرصت بیشتری برای صحبت داشته باشند، اجازۀ صرف ناهار بدهم. بلومنتال برای صرف ناهار آمد. در سر میز ناهار من هم شرکت داشتم. اعلیحضرت در سر میز ناهار به او گفتند با مخالفان خود چه کنم؟ مخالفان از من چه انتظاری دارند؟ سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) چرا تظاهرات را هدایت می‌کند. بلومنتال صریحاً گفت اعلیحضرتا اشتباه نمی‌کنید؟ شاه گفتند گزارش دارم. بلومنتال ناراحت شد و به روی خود نیاورد. در میان صحبت‌های شاه سکوتی حاکم شد و در این مدت شاه به کف اتاق خیره می‌نگریستند.

بلومنتال، پس از صرف ناهار و بیرون آمدن از اتاق، برای صرف چای به دفتر من آمد. او گفت راستی به سختی شاه را شناختم، به جای یک پادشاه ورزشکار مغرور و خوش‌سیما، شاهی افسرده و پریشان‌حال دیدم. 1 

 

نوروز 57

شماره آرشیو: 490-8296ب

1. امیراصلان افشار، سروها در باد: آخرین روزهای شاه در تهران، به تقریر امیراصلان افشار؛ تهیه و تنظیم محمود ستایش، تهران: نشر البرز، 1378، ص 29.

چاپ خبر