• 3083 |
  • 1394/04/30 |
  • 15:19

فرقه دموکرات آذربایجان از زبان ابراهیم ناصحی

زمانی که خبر خودکشی هیتلر در آوریل 1945/ اردیبهشت 1324 انتشار یافت، برای استالین تردیدی باقی نماند که تمام فکر و اهتمام خود را به موضوع نفت شمال ایران معطوف کند. به ویژه که دولت ایران فرستاده او را ــ سرگئی کافتارادزه ــ دست خالی از تهران برگردانده بود. از این منظر غائله آذربایجان و تشکیل فرقه دموکرات به رهبری پیشه‌وری... PDF format

گفت وگو: مرتضی رسولی‌پور
تنظیم : مرجان رامی 

چاپ خبر