• 21748 |
  • 1400/12/17 |
  • 14:34

دولت حرف

صدراعظم عصائی گفت: برنامه دولت ما اصلاحات است و توفیق گفت...

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ بهائی بودن امیرعباس هویدا موضوعی است که در اسناد و به نقل از افراد متفاوت، به آن اذعان شده است؛ بااین‌حال محمدرضا پهلوی او را به نخست‌وزیری برگزید و وی در دوره طولانی نخست‌وزیری دست بهائیان را در امور مملکت بازگذاشت، اما چون علما و قشرهای دیگر مردم از این موضوع غافل نبودند، وی با صلاحدید عوامل دربار به زیارت اماکن مقدسه شیعیان می‌رفت تا وانمود کند آنچه درباره بهائی بودن او در افواه رواج دارد شایعه‌ای بیش نیست. این در حالی است که امیراسدالله علم ضمن متهم کردن هویدا به بهائی‌گری و اشاره به عضویت او در لژهای فراماسونری، مهم‌ترین دلیل بقای او در رأس دولت را حمایت آمریکاییان عنوان کرده است. بااین‌حال این فرد بهائی حدود سیزده سال سکان اداره کشوری شیعه را به نیابت از محمدرضا پهلوی در دست گرفت و در این مدت فقط به مردم وعده داد و از عمل خبری نبود.

 

یکی از کاریکاتورهای نشریه فکاهی توفیق به تاریخ 12 فروردین 1344

 

* توفیق، 12 فروردین 1344

چاپ خبر