• 21637 |
  • 1400/11/12 |
  • 16:37

دستور ملکه انگلیس برای سانسور مطبوعات ایران!

پس از اشغال ایران در شهریور 1320، اوضاع کشور چنان آشفته و در اختیار قوای بیگانه بود که آنان حتی خبرهای منتشرشده در روزنامه‌ها را نیز تحمل نمی‌کردند و از سفارت انگلیس به وزارت امور خارجه هشدار داده می‌شد که خبرهای مرتبط با جنگ جهانی می‌بایست از زیر سانسور آنان رد شود و تابع مقررات سانسور باشد!

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ پس از اشغال ایران در شهریور 1320، اوضاع کشور چنان آشفته و در اختیار قوای بیگانه بود که آنان حتی خبرهای منتشرشده در روزنامه‌ها را نیز تحمل نمی‌کردند و از سفارت انگلیس به وزارت امور خارجه هشدار داده می‌شد که خبرهای مرتبط با جنگ جهانی می‌بایست از زیر سانسور آنان رد شود و تابع مقررات سانسور باشد!

مکاتبه سفارت انگلیس در تهران با وزارت امور خارجه درباره تخطی روزنامه‌ها از مقررات سانسور و اقدام به دریافت و درج مستقیم اخبار بی‌سیم به تاریخ 6 اسفند 1320 این نابسامانی و وضعیت آشفته و تحقیرآمیز کشور در آن روزها را نشان می‌دهد:

سفارت انگلیس

طهران، 6 اسفند 1320، شماره 136

سفارت اعلیحضرت پادشاه انگلستان تعارفات خود را به وزارت امور خارجه شاهنشاهی اظهار و محترما توجه اولیای آن وزارتخانه را به این موضوع متوجه می‌سازد که بعضی از روزنامه‌های محلی مستقیما اخبار بی‌سیم را به وسیله دستگاه‌های شخصی خود از ممالک خارجه دریافت نموده و بدون سانسور آنها را در روزنامه‌های خود درج می‌نمایند. این عمل نه فقط منافی با کلیه مقررات سانسور بوده، بلکه به جهات عدیده واضحی نامطلوب می‌باشد.

از قرار معلوم در حقیقت به روزنامه‌نگاران طهران شفاها گفته شده است که فقط اخباری را که از طرف آژانس پارس تهیه می‌شود منتشر نمایند، لیکن سفارت اعلیحضرت پادشاه انگلستان پیشنهاد می‌نماید که بهتر است دولت شاهنشاهی موافقت نمایند به اینکه دستور رسمی در این باب صادر نمایند تا عذری برای انحراف به عنوان اینکه مقرراتی راجع به این موضوع وجود ندارد باقی نماند.

[حاشیه پایین اول] به اداره انتشارات و تبلیغات اجمالا نوشته شود که به روزنامه ها تذکر دهند رعایت کنند. [امضا] علی سهیلی

[حاشیه پایین دوم] آقای برومند اقدام شود.*

 

دکه مطبوعاتی

شماره آرشیو: 88-137ع

 

* اسنادی از مطبوعات ایران (1340-1320 ه.ش)، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس‌جمهور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1378 ، صص 1 و 2.

چاپ خبر