• 21433 |
  • 1400/09/04 |
  • 15:00
دستگیری مخالفان اسرائیل

روی دیگر سکه بازی‌های آسیایی

من مراسم بازی‌های آسیایی المپیک [1974] را هم که در استادیوم باعظمت تازه تهران برپا شد تماشا کردم. البته هم‌زمان با انجام مراسم بازی‌های آسیایی، در حدود ده‌هزار نفر از دانشجویان و اشخاص مظنون از طرف ساواک بازداشت شده بودند

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ من [: پارسونز] مراسم بازی‌های آسیایی المپیک [1974] را هم که در استادیوم باعظمت تازه تهران برپا شد تماشا کردم. این استادیوم ورزشی را شاه به امید برگزاری بازی‌های المپیک سال ۱۹۸۴ در تهران بنا کرده بود. البته هم‌زمان با انجام مراسم بازی‌های آسیایی، در حدود ده‌هزار نفر از دانشجویان و اشخاص مظنون از طرف ساواک بازداشت شده بودند؛ زیرا خاطره ترور ورزشکاران اسرائیلی در بازی‌های المپیک مونیخ هنوز در اذهان زنده بود و می‌خواستند از وقوع حوادث مشابهی در جریان بازی‌های آسیایی جلوگیری کنند.

 

استادیوم آزادی

استادیوم آزادی

شماره آرشیو: 4288-3ع

 

آنتونی پارسونز، خاطرات دو سفیر (غرور و سقوط)، ترجمه محمود طلوعی، نشر علم، چ سوم، ۱۳۷۵، ص ۲۷۲.

چاپ خبر