• 17312 |
  • 1399/08/20 |
  • 13:20
نقش حق رأی زنان در انتخاب نمایندگان مجلس؛

کارکرد حق رأی زنان از زبان منشی مخصوص فرح دیبا

مینو صمیمی که پس از منشی‌گری در سفارت ایران در سوئیس و سرپرستی دبیرخانه و دفتر روابط عمومی «سازمان ملی حمایت از کودکان» (که زیر نظر فرح اداره می‌شد)، در سال 1355 مستقیما وارد تشکیلات دفتر مخصوص فرح می‌شود و به عنوان منشی مخصوص او در امور بین‌المللی به‌کار می‌پردازد، نظر جالبی درباره حق رأی زنان دارد:

مینو صمیمی که پس از منشی‌گری در سفارت ایران در سوئیس و سرپرستی دبیرخانه و دفتر روابط عمومی «سازمان ملی حمایت از کودکان» (که زیر نظر فرح اداره می‌شد)، در سال 1355 مستقیما وارد تشکیلات دفتر مخصوص فرح می‌شود و به عنوان منشی مخصوص او در امور بین‌المللی به‌کار می‌پردازد، نظر جالبی درباره حق رأی زنان دارد: «هر آنچه به صورت ابتکارات و اصلاحات شاه مانند آزادی زنان و حق رأی برای انتخابات مجلس و... شنیده می‌شد نوعی عوام‌فریبی به نظر می‌رسید چون با شنیدنشان این سؤال به ذهن می‌رسید که اصولا وقتی که ساواک تمام نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کند چگونه کسی وجود آزادی حق رأی را باور داشته باشد؟!»

 

شماره آرشیو: 1-2366-3ع

 

1. مینو صمیمی، پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، انتشارات اطلاعات، 1368، ص 52.

چاپ خبر