• 16268 |
  • 1399/07/27 |
  • 14:33
گزارش‌هایی از ساواک درباره فعالیت حزب اقلیت مردم (7)

کارنامه یک ساله حزب مردم

هنوز یک سال و چند ماهی از بنیان‌گذاری حزب اقلیت مردم به رهبری اسدالله علم ــ که به گفته محمدرضا پهلوی برای تمرین دموکراسی و تحزب در ایران ایجاد شده بود! ــ نگذشته بود که ساواک در گزارشی به تاریخ دی‌ماه 1337 کارنامه فعالیت آن را چنین بازگو کرد:

هنوز یک سال و چند ماهی از بنیان‌گذاری حزب اقلیت مردم به رهبری اسدالله علم ــ که به گفته محمدرضا پهلوی برای تمرین دموکراسی و تحزب در ایران ایجاد شده بود! ــ نگذشته بود که ساواک در گزارشی به تاریخ دی‌ماه 1337 کارنامه فعالیت آن را چنین بازگو کرد:

 

«1. حضور و غیاب اعضا و افراد حوزه‌‌ها کنترل و رسیدگی نمی‌شود و در نتیجه ماه‌ها ممکن است یک حوزه تشکیل نگردد؛

2. اعضای حزب مردم دلبستگی و علاقه باطنی نسبت به حزب و تشکیلات حزبی ندارند، بلکه فقط به علت دوستی با آقای علم یا دوستان ایشان عضویت حزب را پذیرفته و بعضا در محل حزب حاضر نمی‌شوند؛

3. روحیه افراد حزبی بسیار ضعیف و معتقدند هر فردی که به طرق مختلف به آقای علم نزدیک شد بدون کوچک‌ترین فعالیتی در حزب به خواسته‌های خود خواهد رسید؛

4. به طور کلی چون کارگردانان حزب به یک عده از بستگان و دوستان خویش توجه دارند، لذا سایر افراد حزبی از این باندبازی و تبعیض در داخل حزب ناراضی می‌باشند».1

 

حزب مردم

حزب مردم

شماره آرشیو: 298-۵۵۹۳س

 

1. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی (اسناد حزب مردم)

چاپ خبر