• 16251 |
  • 1399/07/21 |
  • 14:57
چرا دو حزب مردم و ملّیون به‌وجود آمد؟؛

اعترافات یک شومن حزبی

در یادداشت «شکست احزاب سیاسی» به قلم صمد نامور، از اعضای حزب مردم و نیز از نمایندگان دوره بیست‌وسوم مجلس شورای ملی، که در نشریه «ملل خاورمیانه» منتشر شده است، در بحث از عللِ تشکیل احزاب مردم و ملّیون نویسنده به نکاتی اعتراف کرده که گویای وضعیت تحزب در این دوره است...

«بعد از وقایع 28 مرداد... [که] احزاب کوچک و بزرگ سیاسی [مستقل و منتقد حکومت] میدان فعالیت خود را از دست دادند... دستگاه‌های اداره‌کننده سیاست ایران بعد از اطمینان به آرامش و ثبات نسبی اوضاع تشخیص دادند که برای "وانمود ساختن" یک جامعه دموکرات و مترقی احتیاج به وجود احزاب دارند؛ به خصوص اینکه وجود حکومتی که مدعی رعایت اصول دموکراسی است بدون وجود احزاب "از نظر بین‌المللی" قابل تردید به نظر می‌رسید. روی این فکر به وجود آمدن احزاب سیاسی که به دست "افراد مورد اعتماد [حکومت]" رهبری شده و در عین حال در "کانال تعیین‌شده" حرکت نماید بیش از پیش قوت گرفت و آنهایی که دارای شمّ سیاسی بودند این موقعیت را درک می‌کردند و از طرفی افراد زرنگ که پیشه سیاسی آنها چالاکی و موقع‌شناسی است! به دست و پا افتاده و درصدد برآمدند که در جریان تشکیل احزاب موردنظر رُل رهبری را به‌دست آورند.»1

 

ملاقات اعضای حزب مردم با محمدرضا پهلوی (دی 1347)

شماره آرشیو: 192-۵۵۹۳س

 

1. صمد نامور، «شکست احزاب سیاسی»، نشریه هفتگی ملل خاورمیانه، دوره جدید، ش 2، شنبه 13 آبان 1340، صص 6 ـ 5.

چاپ خبر