• 16239 |
  • 1399/07/16 |
  • 13:20
بگیروببندهای پس از کودتای 3 اسفند 1299؛

هنگامه عجیب محبس نمره دو

در 3 اسفند 1299، درپی ورود قوای قزاق به تهران، ادارات دولتی و مراکز نظامی اشغال و نزدیک به صد تن از فعالان سیاسی و رجال سرشناس بازداشت و زندانی شدند. محمدتقی بهار، که یکی از این بازداشت‌شدگان بود، هنگامه عجیبی در محبس دید...

پس از کودتای 3 اسفند 1299، محمدتقی بهار در کتابش در‌این‌باره نوشت: «مدرس، شیخ حسین یزدی، حاج مجدالدوله، فرمانفرما، تیمورتاش، رهنما، دشتی، فرخی، فدائی و من و سید هاشم وکیل و جماعتی کثیر از این قبیل همه حبس شدند. من در محبس نمره دو، که شبانه به آنجا وارد شدم، هنگامه عجیب و غوغای تماشایی دیدم؛ از پیر هشتادساله تا پسربچه چهارده‌ساله که او را با زیرشلواری از خانه کشیده و آورده بودند».1

 

محمدتقی بهار و برخی از نمایندگان پنجمین دوره از مجلس شورای ملی در گفت‌‎وگو با رضاخان

محمدتقی بهار و برخی از نمایندگان پنجمین دوره از مجلس شورای ملی در گفت‌‎وگو با رضاخان

 

1. محمدتقی بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 1، تهران، کتاب‌های جیبی، 1357، صص 91-92 و 95.

چاپ خبر