• 16231 |
  • 1399/07/14 |
  • 13:52
گفت‌وگوی ابوالحسن عمیدی نوری با آن.ک. لمبتون درباره اصلاحات ارضی؛

سیاست غذایی انگلستان در ایران

از لمبتون پرسیدم: آخر چرا کشاورزی ایران را این طور به هم زدید که از گندم و جو گرفته تا نخود و عدس را هم باید از خارج وارد کنیم؟ او جواب داد...

«از لمبتون پرسیدم: آخر چرا کشاورزی ایران را این طور به هم زدید [: منظور اصلاحات ارضی است] که از گندم و جو گرفته تا نخود و عدس را هم باید از خارج وارد کنیم؟ او جواب داد: ما می‌خواستیم تعادلی در ثروت و مالکیت پیش آید؛ یعنی طبقه فقیر را غنی و طبقه غنی را محتاج کرده باشیم. اکنون می‌بینم که توانستیم طبقه غنی را محتاج کرده، ولی نتوانستیم طبقه فقیر که زارعین باشند غنی کنیم... . با خود گفتم این پیر دختر که یکی از عوامل مهم اینتلیجنت‌سرویس [: اینتلیجنس‌سرویس] انگلستان در ایران است، ضمن این بیان نیشدار حقیقتی را هم از سیاست انگلستان در ایران افشا نمود؛ یعنی در ایران نباید هیچ وقت شکم کسی سیر باشد؛ زیرا در این صورت با سیاست استعمار اقتصادی مبارزه می‌نماید.»1

 

خرمن‌کوبی

شماره آرشیو: 3324-1ع

 

1. یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم‌قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)، به کوشش: موسی فقیه حقانی، ج 6، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1397، ص 78.

چاپ خبر