• 16215 |
  • 1399/07/09 |
  • 18:21

«عالی‌ترین قشون دنیا» به وقت رزم کجا بود؟

در اوایل مرداد ۱۳۲۰ مانوری در تپه‌های ازگل داده شد. برای شاه چادر مخصوصی افراشته بودند. شاه غرق مسرت بود و هر آن با تلفنگرام عملیات قسمتی را مخابره می‌کردند، می‌خواند و قاه قاه می‌خندید

«در اوایل مرداد ۱۳۲۰ مانوری در تپه‌های ازگل داده شد. برای شاه [: رضاشاه] چادر مخصوصی افراشته بودند. امرای لشکر نیز افتخار حضور شاه را داشتند. شاه غرق مسرت بود و هر آن با تلفنگرام عملیات قسمتی را مخابره می‌کردند، می‌خواند و قاه قاه می‌خندید. یک تلفنگرام از گروهان اول دانشکده افسری رسید، شاه بی‌نهایت خوشحال شد و پس از خواندن، تلفنگرام را به من که نزدیکش بودم دادند که بخوانم. ... شاه می‌گفت: قشون من عالی‌ترین قشونی است که امروز در دنیا می‌توان نشان داد»1  

و اما یک ماه بعد، طبق اعلامیه شماره 1 ستاد ارتش در 3 شهریور 1320، «ساعت ۴ روز ۳ شهریورماه، ارتش شوروی در شمال و ارتش انگلیس در باختر و جنوب باختری مرز‌های کشور را مورد تجاوز و تعرض قرار داده‌اند. شهر‌های تبریز، اردبیل، رضاییه، خوی، اهر، میاندوآب، ماکو، مهاباد، بناب، رشت، حسن کیاده، میانه، اهواز، بندر پهلوی مورد بمباران هوایی واقع، تلفات وارده نسبت به مردم غیرنظامی زیاد و نسبت به نظامیان با وجودی که سربازخانه‌ها را بمباران می‌کنند مع‌ذلک تلفات نسبتا کم بوده است»!!!!.2

 

رضاشاه در حال سان دیدن از رژه واحدهای قشون در میدان مشق تهران

رضاشاه در حال سان دیدن از رژه واحدهای قشون در میدان مشق تهران

شماره آرشیو: 130616-275م

 

1. احمد امیراحمدی، خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیر احمدی، ج 1، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1373، ص 414.

2. منصور بدخشان، ایران در شهریور 1320: اوضاع حقیقی یک‌ماهه شهریورماه ۱۳۲۰، بی‌جا، شرکت چاپ بابل، 1321، صص 3-4.

چاپ خبر