• 16171 |
  • 1399/06/29 |
  • 17:23
چرا رضاخان به تیمورتاش مظنون بود؟

ترس رضاشاه از انقلاب مخملی تیمورتاش

درباره برکناری عبدالحسین تیمورتاش، نخستین وزیر دربار رضاشاه، فرضیه‌های بسیاری مطرح شده، اما او خود در یادداشتی در دوره کوتاه حصر، به نکته جالبی اشاره کرده که چه بسا عامل این برکناری و سرنوشت بعدی‌اش بوده باشد

«آدمی ظنین مثل شاه که حتی از هوایی که استنشاق می‌کند هراسان است، از نفوذ من می‌ترسد و خیال می‌کند که برکناری‌ام منجر به ظهور عکس‌العمل شدید در کشورهای خارجی خواهد شد و در داخله نیز زمینه انقلابی را فراهم خواهد ساخت. انقلاب به نفع من؟ ابدا... شاه ظنین خیال می‌کند که بقایای حزب ایران نو که من پایه‌گذارش بودم و او از ترس چنین روزی آن را منحل ساخت ممکن است هسته و قدرت مرکزی داشته باشد و به کمک و حمایتم برخیزد.»1

 

رضاشاه بر تخت سلطنت در برابر رجال و امرای دربار

رضاشاه بر تخت سلطنت در برابر رجال و امرای دربار

شماره آرشیو: ۶۸۴۵-۱ع

 

1. جواد شیخ‌الاسلام، صعود و سقوط تیمورتاش به حکایت اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس، تهران، توس، 1379، ص 43.

چاپ خبر