• 11871 |
  • 1399/02/29 |
  • 13:14

روابط ایران و اسرائیل در زمان شاه!

با اوری لوبرانی، نماینده اسرائیل، ملاقات کردم که به‌شدت ممنون تلگراف تبریک شاه به اسحق رابین است... با وجود این ابراز تأسف کرد...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

 

چهارشنبه 2 مهر سال 1354

«... با اوری لوبرانی، نماینده اسرائیل، ملاقات کردم که به‌شدت ممنون تلگراف تبریک شاه به اسحق رابین است... با وجود این ابراز تأسف کرد که ملاحظات سیاسی سبب شده که ما همکاری‌مان را با اسرائیل محدود کنیم... اعلام کرد که نخست‌وزیرش به او مأموریت داده تا نقشه‌ای را آماده کند که طی آن ایران مساعدترین پوشش خبری را در مطبوعات آمریکا، که در حال حاضر در تسلط گروه ذی‌نفوذ یهودی است، داشته باشد... .»1

 

اسحاق رابین

اسحاق رابین (1922ـ1995)، پنجمین نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل

شماره آرشیو: 1-252-111م

 

1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیراسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، صص 707ـ708.   

چاپ خبر