• 1180 |
  • 1394/10/27 |
  • 14:47

شهید نواب زمینه ساز ملی شدن صنعت نفت بود

... موسی فقیه حقانی رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در مراسم شصتمین سالگرد بزرگداشت شهادت نواب صفوی و یارانش با اشاره به سه هدف اصلی صیانت از اسلام مسلمین و سرزمینهای اسلامی، صیانت از تشیع و صیانت از ایران که در تکاپوهای مرجعیت و روحانیت شیعه و تحرکات علما...

دبیر ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد شهادت نواب صفوی  و یارانش با تاکید بر نقش فدائیان اسلام در ملی شدن صنعت نفت تصریح کرد: اگر فدائیان اسلام هژیر و رزم آرا را از سر راه برنمی داشتند راه یافتن جبهه ملی به مجلس و ملی شدن نفت امکان پذیر نبود.

 

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران؛ موسی فقیه حقانی رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در مراسم شصتمین سالگرد بزرگداشت شهادت نواب صفوی و یارانش با اشاره به سه هدف اصلی صیانت از اسلام مسلمین و سرزمینهای اسلامی، صیانت از تشیع و صیانت از ایران که در تکاپوهای مرجعیت و روحانیت شیعه و تحرکات علما دیده می شود،‌ تأیید کرد: بر این اساس درتاریخ معاصر ایران حرکتی عمیق تر از حرکت فدائیان اسلام سراغ نداریم.

 

وی با انتقاد از برخی جریانهای مغرض داخلی و خارجی که تلاش دارند تا حرکت فدائیان اسلام را یک حرکت مسلحانه و در قالب گروهی کوچک جلوه دهند گفت: این حرکت فرهنگی بسیار موثر در تاریخ معاصر ایران بود. رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با اشاره به مخالفت جدی فدائیان اسلام با رژیم صهیونیستی افزود:‌ شهید نواب اولین حرکتهای ضد رژیم صهیونیستی را آغاز کرد و در شرایطی که رژیم پهلوی با رژیم صهیونیستی همکاری گسترده داشت نواب و یارانش از 5 هزار نفر برای حضور در سرزمین اشغالی و مبارزه با صهیونیستها ثبت نام کردند.

 

حقانی در ادامه به نقش نواب برای اتحاد مسلمانان  و مبارزه با جریانهای وهابی گری و بهائیت که در دوره رضاخان به شکلی جدی در کشور مطرح شد افزود: برخورد نواب با این جریانها ابتدا فرهنگی بود. گواه این مدعا هم گفتگوهای مفصلی است که با کسروی داشت. اما وقتی با ادبیات الحادی و اتوسل به زور آنها مواجه شد مبارزه مسلحانه را در پیش گرفت.

چاپ خبر