• 10828 |
  • 1399/02/06 |
  • 12:47

حبیب محیط،‌ نماینده‌ای که بدون تصویب اعتبارنامه وکیل مجلس بود!

ارتش توانست از لیست خود که به نظر محمدرضاشاه رسیده بود افرادی از قبیل حبیب محیط را از کردستان به مجلس بفرستد. در تمام دو سال دوره آن مجلس جرئت طرح اعتبارنامه‌اش را نکردند و او بدون تصویب اعتبارنامه وکیل مجلس بود

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

 

«... ارتش توانست از لیست خود که به نظر محمدرضاشاه رسیده بود افرادی از قبیل حبیب محیط1 را از کردستان به مجلس بفرستد که این شخص یکی از چند افراد معدودی بود که پس از شهریور 1320 در بعضی از روزنامه‌ها مقالاتی در دفاع از رضاشاه برای نزدیک شدن به محمدرضاشاه نوشت و معلوم شد سرلشکر ارفع دسته‌ای شاه‌دوست در همان موقع درست کرده بود که از راه ستاد ارتش با شاه همکاری می‌کرد و حبیب محیط، وکیل دادگستری (که فعلا هم نان ارتش را می‌خورد؛ یعنی مشاور حقوقی بنگاه جنگل‌بانی است که رئیس آن سرهنگ معصومی است) نامزد انتخاباتی مجلس چهاردهم از کردستان بود که سرلشکر ارفع به زور نظامیان، او را از کردستان درآورد و پرونده انتخاباتی‌اش هم این‌قدر اشکال داشت که در تمام دو سال دوره آن مجلس جرئت طرح اعتبارنامه‌اش را نکردند و او بدون تصویب اعتبارنامه وکیل مجلس بود و چون تا وکیل اعتبارنامه‌اش تصویب نشود نمی‌تواند حقوق ماهیانه از مجلس بگیرد، حبیب محیط بدون حقوق وکیل آن مجلس بود.»2

 

حسن ارفع

حسن ارفع

شماره آرشیو: 932-8ع

 

1. حبیب‌الله محیط نماینده دوره چهاردهم از حوزه سقز و بانه.   

2. ابوالحسن عمیدی‌ نوری، یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم‌قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)،‌ به کوشش مختار حدیدی ـ جلال فرهمند،‌ ج 2،‌ تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ 1384، ص 204. 

چاپ خبر