• 1044 |
  • 1393/11/26 |
  • 10:43

سپهبد احمد امیراحمدی

احمد امیراحمدی سال 1263ش در تهران متولد شد. او فرزند نقی آقا سرتیپ قزاقخانه بود. امیراحمدی تحصیلات ابتدایی خود را در مدارس افتتاحیه و تربیت به پایان برد سپس به مدرسه قزاقخانه رفت و با درجه گروهبان دومی فارغ‌التحصیل و وکیل‌باشی فوج گارد سوار شد و پس از سه ماه به درجه گروهبان اولی رسید...

آسیه آل احمد

 

احمد امیراحمدی سال 1263ش 1 در تهران متولد شد. او فرزند نقی آقا سرتیپ قزاقخانه بود. امیراحمدی تحصیلات ابتدایی خود را در مدارس افتتاحیه و تربیت به پایان برد سپس به مدرسه قزاقخانه رفت و با درجه گروهبان دومی فارغ‌التحصیل و وکیل‌باشی فوج گارد سوار شد و پس از سه ماه به درجه گروهبان اولی رسید.

 

امیراحمدی در 1327ق/ 1288ش در محاصره مجلس شورای ملی از مأموران محافظت از مجلس بود همچنین در نبردهای دولت با شیخ محمود ورامینی (یاغی) و نایب حسین کاشی شرکت داشت و در جریان جنگ جهانی اول مأمور مراقبت از کنسول روس و انگلیس در کرمانشاه شد و آنها را به سلامت به همدان رسانید و به درجه سروانی رسید و یک قطعه نشان درجه 4 « آنا» از طرف دولت روسیه به وی اهدا شد.

 

امیراحمدی در 1327 به درجه سرهنگی ارتقا یافت و در کودتای 1299 از یاران و همراهان میرپنج رضاخان و سیدضیاءالدین طباطبایی بود. او فرماندهی فوج سوار مرکز و فوج سوار تبریز را عهده‌دار بود و پس از کودتا به درجه سرتیپی ارتقا یافت.

 

با تغییراتی که در تشکیلات نظامی ایران به وجود آمد، ارتش جدید به 5 لشکر تقسیم شد که امیرلشکر امیراحمدی به فرماندهی لشکر غرب منصوب و در همان زمان برای سرکوب عشایر به لرستان حمله کرد و پس از پیروزی به درجه ذوالفقار که بالاترین نشان ارتش بود مفتخر شد.

 

در 1304 به ریاست امنیه کشور رسید و با حفظ سمت برای برقراری آرامش در آذربایجان به تبریز رفت و فرماندهی لشکر تبریز را برعهده داشت. امیراحمدی در جشن تاجگذاری رضاشاه حامل گرز سلطنتی بود.

539- 1ع
امیرلشکر احمد امیراحمدی فرمانده لشکر غرب با نشان ذوالفقار

 

در 1308 امیراحمدی به درجه سپهبدی مفتخر شد که نخستین و تنها سپهبد ایران در دوره رضاشاه بود او پس از مدتی مورد سوءظن و بی مهری رضاشاه قرار گرفت و کلیه مشاغل خود را از دست داد و تا شهریور 1320 که مجدد رضاشاه از او دلجویی و به فرمانداری نظامی تهران منصوب کرد، ریاست اداره اصلاح نژاد اسب را عهده‌ دار بود.

 

پس از خروج رضاشاه امیراحمدی در کابینه فروغی به وزارت کشور رسید و در کابینه قوام‌السلطنه و سهیلی وزارت جنگ را عهده دار بود، مدتی نیز حاکم نظامی تهران، فرمانده پادگان مرکز و بازرس ارتش شد. سال 1324 در چهار دوره دولت قوام‌السلطنه وزارت جنگ را برعهده داشت و پس از چندی بازنشسته و به عنوان سناتور انتصابی وارد مجلس شد و تا زمان فوت در این سمت باقی بود. سپهبد امیراحمدی در 1344 بر اثر بیماری سرطان فوت کرد.

چاپ خبر